Betrokken bij de samenleving
De samenleving is in beweging. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden steeds actiever nu de overheid vaker een stapje terugdoet. We kunnen trots zijn op Nederland maar er is ook nog genoeg te doen. Juist nu we leven in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen dan ooit tevoren. Dat biedt mooie kansen om problemen anders aan te pakken. Maar we moeten ook zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de digitale wereld. Het ING Nederland fonds steunt maatschappelijke projecten in Nederland die mensen vooruit helpen.

 

Waarom vindt ING dit belangrijk
Met het ING Nederland fonds toont ING Nederland haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank. Dat doen wij door actief bij te dragen aan de samenleving waar wij en onze klanten onderdeel van uitmaken. Dit past bij onze ambitie om mensen en bedrijven in staat te stellen hun eigen ideeën plannen voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn.

 

Wat doen we allemaal
Onze bucket list bestaat uit een Nederlandse samenleving waarin:

  1. iedereen digitale vaardigheden leert
  2. mensen geldzaken beter begrijpen
  3. werk voor iedereen bereikbaar is

Hoe werkt het dan
We werken aan onze bucketlist door partner te worden van een sterke groep van maatschappelijk ondernemers in Nederland. Deze groep noemen we de Club van 25.

De ondersteuning van maatschappelijke ondernemers kan in de vorm van een partnerschap voor meerdere jaren, of een stimulansbijdrage om te starten of te groeien. Daarnaast steunt de ING Nederland fonds Academy de organisatieontwikkeling van de Club van 25. Daar gaan we verder dan alleen het financieren van projecten. We investeren in trainingen voor medewerkers van partners, regelen advies op maat voor vragen over bijvoorbeeld strategie, organisatieontwikkeling of impact meten, en we nodigen partners uit voor kennissessies over actuele onderwerpen.

Het ING Nederland fonds heeft een bestuur. Dit bestuur komt vier keer per jaar samen om de Club van 25 samen te stellen en keuzes te maken voor de toekomst.

Postadres Bijlmerdreef 24 – ACT C03.390, 1102 CT Amsterdam
E-mailadres nederlandfonds@ing.nl