Internationale contacten

Aanvragen

De aanvraag geldt voor uitwisselingen en culturele activiteiten die georganiseerd worden tussen jonge Friestaligen en Europese minderheidstaalgroepen. Er kan worden aangevraagd door bijvoorbeeld scholen (voortgezet onderwijs, mbo, hbo ), jonge theatermakers, jonge schrijvers, jonge journalisten, jonge filmmakers, jonge dichters en jonge muzikanten. De regeling is open van 3 april 2023 tot en met 26 oktober 2023. Het subsidieplafond is € 20.000,-.

De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • Reiskosten voor leerlingen, docenten, muzikanten, dichters, schrijvers, theatermakers voor maximaal € 450,- per persoon, met een maximum van € 4.500 per aanvraag;
  • Verblijfskosten voor in de taalregio voor maximaal € 70,- per nacht per persoon, met een maximum van vier nachten per persoon, met een maximum van € 2.800;
  • Kosten voor het organiseren van culturele activiteiten met focus op Friese taal als een van de Europese talen voor maximaal € 1.500,- de aanvraag.

Overige informatie

De subsidie wordt verdeeld op basis van binnenkomst, de ontvangstdatum wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag volledig is. Nadat het plafond van € 20.000,- is bereikt, kan geen subsidie meer verleend worden.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl