Jeugdfonds Cultuur Friesland

Aanvragen

Het Jeugdfonds Cultuur Friesland is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

 

Het Jeugdfonds Cultuur Friesland richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdfonds Cultuur  werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdfonds Sport.

 

Met de bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur Friesland kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, zoals een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdfonds Cultuur stuurt.

 

Juist deze aanpak maakt het Jeugdfonds Cultuur Friesland laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Contactpersoon Rainer de Groot
Bezoekadres De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
Telefoonnummer 0513-630 666