Jeugdfonds Cultuur Friesland

Aanvragen

Jeugdfonds Cultuur Friesland

Het Jeugdfonds Cultuur Friesland is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Intermediair

Het Jeugdfonds Cultuur Friesland richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdfonds Cultuur  werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdfonds Sport.

Met de bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur Friesland kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, zoals een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdfonds Cultuur stuurt.

Voor ouders

Wil je dat wij de club van je kind betalen? Dan kan je twee dingen doen:

  1. Ga naar kieseenclub.nl en vul het formulier in.
  2. Of vraag hulp om een aanvraag te doen. Bijvoorbeeld aan de juf of meester, of iemand van sociaal werk.

Voor sport- en cultuuraanbieders

Laat leden weten dat het Jeugdfonds Cultuur Friesland er is als de contributie / lesgeld een probleem is

Wat kun je als sport- of cultuurclub doen?

Hoe meer mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur kennen, hoe meer kinderen en jongeren kunnen sporten of muziek-, dans- of theaterles volgen. Als er thuis te weinig geld is, betalen wij de contributie of lesgeld en de benodigde attributen. Download onze Toolkit Aanbieders en laat ouders en bezoekers weten dat wij kunnen helpen!

Contactpersoon Rainer de Groot
Bezoekadres De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
Telefoonnummer 0513-630 666