Jij maakt het mee is het laagdrempelige online subsidieplatform van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bij dit platform kun je subsidie aanvragen (tot € 15.000,-) voor experimentele projecten op het gebied van kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd.

Houd jij je in je vrije tijd met dans, fotografie, archeologie of een andere vorm van kunst of erfgoed bezig? Loop je rond met een wild idee dat je graag omzet in een succesvol project? Dan kun je op Jij maakt het mee het publiek over je ideeën laten meedenken en subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie aanvragen. Jij maakt het mee is er voor mensen die in hun vrije tijd met kunst of erfgoed bezig zijn. Jij maakt het mee is er ook voor organisaties die cultuurbeoefening in de vrije tijd stimuleren.

Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. We staan open voor projecten van een beoefenaar, vereniging of stichting. Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector.

Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd. Dat gebeurt steeds minder in traditionele amateurkunstverbanden en meer en meer ad-hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met Jij maakt het mee ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar niet alleen wij, maar ook het publiek en de samenleving om vragen. Op dit platform vragen wij als jou als deelnemer, publiek of geïnteresseerde, wat jij belangrijke projecten vindt.

Projecten die onze steun verdienen:

https://www.youtube.com/watch?v=bGGJPrC0Zm0