Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen de komende periode weer een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen – zodra zij weer open zijn – publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof kunnen plaatsvinden.

 

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

 

Indiendata en criteria 2021

Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën:

 

  • Producenten professionele podiumkunsten,
  • Muziekpodia,
  • Musea en
  • Theaters.

Voor iedere categorie is er drie keer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De indienrondes duren steeds een werkweek, van maandagochtend 10 uur tot vrijdagmiddag 16 uur. De indiendata en criteria vindt u op de pagina van uw categorie.

Telefoonnummer 020-800 91 50
Spreekuur maandag van 13.00-17.00u