Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken.

Het fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei soorten projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de (door)ontwikkeling van een methodiek. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

Aanvraagtermijnen

Het fonds heeft twee tot drie deadlines per jaar voor het indienen van een aanvraag. In 2021 zijn dit 31-03 en 30-08.

 

Behandeltermijn

Na het sluiten van de termijn krijgt u binnen een maand bericht of er al dan niet een financiële bijdrage wordt toegekend. Bij aanvragen van € 35.000 of hoger kan dit langer duren.

 

Werkwijze aanvraag

Wilt u een kunstproject voor ouderen starten? Doorloop dan de QuickScan. Bij een positieve uitkomst kunt u een aanvraag indienen. Alleen digitale en complete aanvragen worden in behandeling genomen.

E-mailadres info@langlevekunst.nl
Telefoonnummer 020 623 2288 (Stichting RCOAK)
Telefoonnummer 0251 260650 (Fonds Sluyterman van Loo)