Leader Noardwest-Fryslân

Aanvragen

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden (excl. stad).

De Lokale Actiegroep (LAG) Noardwest-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per project.

Voor wie?

Ondernemers en (semi-)overheden.

 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest-Fryslân
  • Activiteiten voor het stimuleren van sociale innovatie
  • Activiteiten voor het versterken van de relatie stad-platteland
  • Het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema’s zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noardwest-Fryslân
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 43.750 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit
Adres Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen
Telefoonnummer 050-5224900
E-mailadres info@snn.nl