LEI-Fryslân | Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven

Aanvragen

De faciliteit LEI-Fryslân is een Ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven. Deze lening met een looptijd van 2 jaar is bedoeld voor projecten waarvan de haalbaarheid is onderzocht. Na een succesvolle ontwikkeling volgt realisatie van het project en wordt de lening terugbetaald.

Lokale energie-initiatieven zoals energiecoöperaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Deze bewonersinitiatieven kunnen hun realisatiekracht vergroten als zij ondersteund worden met expertise en toegang tot financiering. Zo hebben energiecoöperaties veelal niet de middelen om ideeën om te zetten naar een haalbare businesscase. Met behulp van deskundigen op het gebied van duurzame energieproductie, financiering en participatietrajecten, kunnen initiatieven uitgewerkt worden tot realiseerbare projecten. Daarop is de faciliteit LEI-Fryslân gericht, mogelijk gemaakt door het FSFE in samenwerking met Ús Koöperaasje.

Voor wie?
Onder lokale energie initiatieven wordt begrepen: initiatieven die zorgen voor een toename van hernieuwbare, duurzame energieproductie, die lokaal geworteld zijn, maatschappelijk georganiseerd, lokale bewoners actief betrekt (mede-eigenaarschap), toegankelijk is iedereen (lokaal) en die hun directe omgeving laten meeprofiteren van opbrengsten van hun projecten. Dit zijn initiatieven voor zon, wind, opslag, biomassa, warmtekoude of een combinatie daarvan.