Het Lira Fonds steunt sociale doelen zoals beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers. Ook subsidieert het fonds culturele doelen: evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama, en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers. En incidenteel steunt het fonds educatieve doelen: vak- en beroepsopleidingen.

De middelen die het fonds jaarlijks ter beschikking staan, worden besteed aan doelen verdeeld over drie categorieën: sociaal, cultureel en educatief. Hiermee sluit het fonds aan bij de bestaande internationale traditie op dit gebied en is in lijn met de Europese regels hieromtrent.

Sociale doelen
Al sinds de oprichting besteedt het Lira Fonds een groot deel van het jaarlijkse subsidiebudget aan sociale doelen. Dit betreft voorzieningen die cruciaal zijn voor professionele auteurs als individu én beroepsgroep, namelijk: de beroepsverenigingen Auteursbond en NVJ, Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. Boutensfonds.

Culturele doelen
Een ander belangrijk deel van de beschikbare middelen besteedt het Lira Fonds aan culturele doelen. Dit gebeurt deels in de vorm van subsidie voor honoraria van professionele auteurs en vertalers voor bijdragen aan projecten op het terrein van: literatuur en poëzie, toneel, hoorspel, opera (libretto) en (incidenteel) audiovisuele producties.

Verder steunt het Lira Fonds op deze terreinen evenementen, manifestaties, festivals en prijzen, zoals de Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Strop en de Kees Holierhoek Scenarioprijs (NB: prijzengeld voor schrijfwedstrijden is echter uitgesloten). Subsidies voor culturele doelen kunnen bij het Lira Fonds worden aangevraagd.

Educatieve doelen
Een gedeelte van de beschikbare middelen wordt tot slot besteed aan de ondersteuning van beroepsopleidingen voor schrijvers en vertalers, schrijfonderwijs en voorlichting over auteursrecht. Voorbeelden van opleidingsinstellingen die het Lira Fonds tot nu heeft gesteund zijn: de Vertalersvakschool, de Paul van Vliet Academie, de Dag van het Literatuuronderwijs, de Schrijversvakschool.

Bezoekadres Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp
Postadres Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
Telefoon 023-8700203
E-mailadres lirafonds@cedar.nl