Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen / 't NUT

Aanvragen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte.

De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland. Van begin af aan heeft de Maatschappij zichzelf gezien als een instelling voor volksontwikkeling.

NUT Leeuwarden ondersteunt goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden. Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen om aanvragen voor subsidie te beoordelen.

Welke projecten steunen wij?

NUT Leeuwarden hanteert de volgende criteria voor het aanvragen van een subsidie:

 • Project in de stad Leeuwarden.
 • Project maakt het mogelijk dat kansarmen deelnemen, en daardoor kansrijk worden.
 • Project is algemeen of breed toegankelijk, lage toegangsprijs.
 • Project is niet verbonden met enige geloofsovertuiging.
 • Projectsoort: maatschappelijk, sport, cultuur.

Financiën

 • Geen structurele ondersteuning; er is sprake van structurele ondersteuning als voor een herhaald evenement twee of meer opeenvolgende keren steun wordt aangevraagd.
 • De aanvraag is financieel deugdelijk onderbouwd.
 • Bedrag € 500 – €1.500, uit te keren bij zekerheid van doorgaan van het project.
 • Het projectbudget is maximaal € 100.000.
 • Geen betaalde fondsenwerving.
 • Subsidie wordt aangevraagd door rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • U dient de aanvraag minimaal zes maanden voor datum van uitvoering in te dienen.
 • In beginsel wordt er niet gecorrespondeerd over de honorering van de aanvragen.
Postadres Stichting Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden, Langesân 106, 8939 DD Leeuwarden
Contactpersoon H.A. Botman, secretaris
Telefoonnummer 06-13361717
E-mailadres info@nutleeuwarden.nl