MAEX Impuls Fryslân 'Mens & Maatschappij'

Aanvragen

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. 

MAEX Impuls Fryslân
Lever jij met jouw initiatief maatschappelijke waarde in Fryslân en wil jij je organisatie verder professionaliseren en/of versterken? Dan kan je jouw organisatie van 1 t/m 8 oktober 2020 aanmelden voor de MAEX Impuls Fryslân! Deze Impuls is gericht op professionaliseren van jouw initiatief: zo kan je jouw activiteiten nog beter uitvoeren!

De Impuls Mens & Maatschappij is bedoeld voor sociale initiatieven waarbij mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen in hun sociale cognitieve vaardigheden of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap. VSBfonds stelt voor Fryslân in totaal € 25.000 beschikbaar.

Wat is MAEX?
MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen. Het platform maakt de waarde en behoefte van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en stimuleert bedrijven, fondsen en overheden om beter samen te werken met deze initiatieven.

E-mailadres info@maex.nl
Bezoekadres Burgemeester van Karnebeeklaan 10 2585BB Den Haag