Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers.

Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland, waar de markt dit (nog) niet doet: juist daar bewijzen kunst en erfgoed zich als waardevolle vrijhavens van de verbeelding. Het fonds stimuleert de publieke verbintenis en de ontwikkeling van deze vrijhavens.

De publieke bestedingen via het Mondriaan Fonds leveren altijd geestelijke winst op: cultureel erfgoed en beeldende kunst zijn één met de samenleving en geven onze samenleving gezicht. Juist die grote immateriële waarde brengt het fonds graag voor het voetlicht. We hechten dan ook aan zichtbaarheid; aan een publiek passend bij schaal en aard van instellingen en kunstenaars.

Waar draagt het Mondriaan Fonds aan bij?
Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan mogelijke bijdragen. Het kan gaan om een kunstenaar die nieuw werk ontwikkelt of om een samenwerking tussen museum en kunstenaar; om een galerie die op een buitenlandse beurs kunst uit Nederland toont of om een curator die onderzoek doet voor een tentoonstelling of publicatie. Er zijn bijdragen aan talentontwikkeling en praktijkverdieping voor kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici. Voor musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen zijn er bijdragen aan opdrachten, programmering en collecties.

Maar het fonds is er voor iedereen: het brengt kunst dichterbij huis. Via de KunstKoop kunnen particulieren bij meer dan 120 galeries kunst op afbetaling kopen. Het fonds vergoedt de rente. En letterlijk iedereen kan opdrachtgever zijn en een bijdrage van het fonds vragen voor het laten maken van een nieuw kunstwerk, zolang het maar gaat om een kunstwerk dat kwaliteit heeft én openbaar toegankelijk is. Al meer dan honderd opdrachtgevers stonden met zo’n stimulans aan de wieg van nieuw werk.

Wat doet het Mondriaan Fonds nog meer?
En het Mondriaan Fonds doet méér. Het jaagt nieuwe ontwikkelingen aan, zoals de samenwerking tussen musea. Of het kunstenaarshonorarium, dat in 2017 zijn intrede deed.

Ook draagt het fonds bij aan contacten tussen kunstenaars onderling en de ontwikkeling van talent. Startende kunstenaars kunnen via mentoring een beroep doen op ervaren vakgenoten. Het fonds organiseert de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek én de Prix de Rome: de oudste en meest genereuze Nederlandse staatsprijs voor startende kunstenaars. Behalve een geldbedrag en Rome-reis voor de winnaar, is deze prijs een investering in talentontwikkeling via een gehonoreerde werkperiode voor alle genomineerden, met tot besluit een gezamenlijke tentoonstelling voorzien van publicatie.

Daarnaast brengt het fonds de beeldende kunst naar voren op de jaarlijkse starterstentoonstelling Prospects & Concepts en organiseert het de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië. Om internationale uitwisseling verder te versterken vindt elk jaar een oriëntatiereis plaats voor tentoonstellingsmakers, critici en kunstenaars. Andersom nemen buitenlandse professionals deel aan het internationaal bezoekersprogramma, waarin zij kennismaken met de kunst in Nederland.

Bezoekadres Brouwersgracht 276, 1013 HG Amsterdam
Postadres Postbus 773, 1000 AT Amsterdam
Telefoonnummer 020-5231523