Nijman Biermasz 17 Dorpen Fonds

Aanvragen

Het Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds stimuleert culturele activiteiten in Witmarsum en de 16 aangrenzende dorpen.

 

Het Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds steunt culturele activiteiten in 17 Friese dorpen. Dit zijn de dorpen waar Trudeke Biermasz en Frans Nijman 31 jaar lang ‘gedokterd’ hebben. Het vermogen bedraagt € 100.000 en het jaarbudget is € 6000. Projecten die worden gesteund lopen erg uiteen, van openluchtspelen en een concert ten bate van de restauratie van een kerk tot het Keatsmuseum en een dichterfestival.

 

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925609