Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Aanvragen


Het Old Burger Weeshuis Leeuwarden houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd- en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Friesland op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. 

Stichting het Old Burger Weeshuis heeft ten doel:
Het verzorgen en opvoeden van wezen, half-wezen of niet-wezen. Het geven van (geldelijke) ondersteuning en hulp voor de geestelijke en culturele verheffing en voor de maatschappelijke ontwikkeling en verzorging van kinderen en jongeren.
De hulpverlening aan ouderen en bejaarden in het bijzonder door het beiden van woongelegenheid aan hun die zulks behoeven.
Subsidiair heeft de Stichting tot doel het doen ontwikkelen van activiteiten bij voorkeur in Friesland op sociaal, cultureel en historisch gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

Postadres Oostersingel 68 S, 8921 GB Leeuwarden
Telefoonnummer 06-51350443