Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Aanvragen

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân biedt financiële ondersteuning aan gezamenlijke initiatieven die goed zijn voor de economische en maatschappelijke vitaliteit in de gemeente. Dit versterkt de economische structuur van Súdwest-Fryslân, verbindt betrokken ondernemers en geeft hen meer verantwoordelijkheid en slagkracht in hun eigen gebied.

Elk van de 89 steden en dorpen in Súdwest-Fryslân is een trekkingsgebied. Ondernemers besluiten zelf of hun kern meedoet aan het fonds. Via hun ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang kunnen zij aanspraak maken op het fonds voor het financieren van initiatieven. Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft inmiddels vele tientallen projecten (mede) gefinancierd.

Wil je een aanvraag indienen? Een aanvraag voor een activiteit of project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. dient een collectief doel in de gemeente of betreffende kern;
  2. is gericht op het versterken van de economische vitaliteit en/of de verbindingen in het gebied;
  3. heeft geen politiek of godsdienstig karakter;
  4. is geen donatie; een tegenprestatie is vereist; dit geldt niet voor Súdwest-brede projecten;
  5. De activiteit moet nog plaatsvinden.
  6. Geld van het fonds mag niet worden gebruikt voor de financiering van gemeentelijke taken.