Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar.

We steunen jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma’s voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving.

Jaarlijks besteedt het Oranje Fonds ruim € 30 miljoen aan sociale verbinding. Hiervan bestaat € 21 miljoen uit directe bijdragen aan sociale projecten. Met onze steun willen we ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken, uitvoerend werk op gang helpen of naar een hoger plan tillen en voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld
We zorgen er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we belangrijke thema’s binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te realiseren.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar mensen bij elkaar komen. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving.

Aanvragen
Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, zolang zij voldoen aan onze richtlijnen.

Bezoekadres Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht
Postadres Postbus 90, 3500 AB Utrecht
Telefoonnummer 030-6564524
E-mailadres info@oranjefonds.nl