Ottema-Kingma Stichting

Aanvragen

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft tot doel “Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland”.

De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden.

De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.

Adres Harlingersingel 23A, 8913 CJ Leeuwarden
E-mailadres info@oks.nl
Website www.oks.nl