Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Voor wie is het fonds bedoeld?
Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst. Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Voor wat voor soort projecten kan ik een aanvraag doen?
Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Wat voor soort projecten komen niet in aanmerking?
Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen. Projecten ten behoeve van, door of over individuele beeldmakers komen in de regel niet voor financiering vanuit het Pictoright Fonds in aanmerking, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt.

E-mailadres fonds@pictoright.nl
Telefoonnummer 020 589 1860