Cultuurfonds Fryslân

Het Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap. Cultuur verbindt ons. We hebben elkaar nodig. Want zonder ons geen cultuur. En zonder cultuur geen ons. Daarom investeert het Cultuurfonds in cultuur en natuur in Nederland en het Caribisch gebied. Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.

Cultuurfonds Fryslân
Voor projecten in Fryslân kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.

Wil je een aanvraag doen bij de afdeling Fryslân? Kijk dan eerst of je project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Fryslân en wat de inzend termijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

  • 29 januari 2024 (Vergaderdatum 8 maart 2024)
  • 20 mei 2024 (Vergaderdatum 27 juni 2024)
  • 19 augustus 2024 (Vergaderdatum 26 september 2024)
  • 4 november 2024 (Vergaderdatum 13 december 2024)
  • Muziekverenigingen kunnen het gehele jaar een aanvraag indienen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en/of kleding.

Regeling kleine natuurprojecten

Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Moestuinen worden aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten. Het Cultuurfonds Fryslân houdt van groen en wil natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom is er nu de Regeling kleine natuurprojecten.

Contactpersoon Mevrouw M. Sutman Meijer
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925906