Prins Bernhard Cultuurfonds - Cultuurfondsen op Naam

Het Cultuurfonds kent een groot aantal CultuurFondsen op Naam. Het is niet nodig om deze fondsen afzonderlijk aan te schrijven. Onze medewerkers beoordelen bij ontvangst van een aanvraag of deze kan worden ondergebracht bij een CultuurFonds op Naam.

Theo Schoenmaker Fonds
Ondersteuning jong talent voor vervolgopleiding hedendaagse beeldende kunst in brede zin. Ook projecten door c.q. ten behoeve van jong beeldend kunsttalent kan ondersteund worden.

Sylvia Brinkman Fonds
Het financieel ondersteunen van talent voor een vervolgopleiding in Italië op gebied van cultuur, taal, (kunst)geschiedenis en muziek.

PK Fonds
Het financieel ondersteunen van beeldend kunstenaars voor het volgen van een vervolgopleiding in het buitenland.

Alida Augusta Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis en typografie en van projecten op het gebied van de Friese Cultuur.

Waterlelie Fonds
Het financieel ondersteunen van projecten en talenten op het terrein van cultuur en natuur, waarbij de voorkeur uitgaat naar muziek, theater en beeldende kunst in brede zin.

Zie voor meer fondsen: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Contactpersoon Provincie Fryslân
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925609