Promotie Friestalige boeken

Aanvragen

Schrijvers, uitgevers en anderen die van plan zijn het Friestalige boek te promoten kunnen van 23 januari 2023 tot en met 28 september 2023 subsidie aanvragen. Het subsidieplafond is € 16.000,-.

 

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000,-

Kosten voor het uitgeven van een boek komen niet in aanmerking voor een subsidie uit deze regeling. Het gaat bij deze regeling om kosten die gemaakt worden voor het promoten van een Friestalig boek of een serie Friestalige boeken.

 

Hoe dient u een aanvraag in?

Tijdens de openstelling kunt u het aanvraagformulier per post opsturen of bij de balie van het provinciehuis inleveren. Met de aanvraag levert u ook een projectplan in.

In dit projectplan beschrijft u:

  • de promotieactiviteiten;
  • uw motivatie om deze activiteiten te organiseren;
  • de resultaten die u verwacht;
  • de extra publiciteit die u verwacht;
  • uw ervaringen met het organiseren van promotieactiviteiten;
  • de planning van het voorbereidende werk.
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl