LEADER

Voor wie?

LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren via LEADER gezamenlijk in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland.

De subsidie is in de periode van 2024-2027 beschikbaar voor initiatieven in de regio’s Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân.

Indien u, als inwoner, ondernemer of bijvoorbeeld lid van een vereniging of stichting, een idee heeft, dan kunt u dit idee eerst aanmelden bij Streekwurk. Mogelijk komt uw idee in aanmerking voor LEADER-subsidie. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 50.000,- en tot € 125.000,-. Vraagt u zich af of uw idee voor subsidie in aanmerking komt? Via onderstaande button kunt u uw idee aanmelden.

Dien uw idee in

Medewerkers van Streekwurk nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en helpen u graag met de officiële subsidieaanvraag.

Begeleiding en indiening

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden via de website van het SNN. Er zijn jaarlijks twee rondes waarna ingediende aanvragen in behandeling worden genomen. Deze rondes sluiten op 11 april en 17 oktober om 17:00. Aanvragen moeten passen binnen de door een gebied opgestelde Lokale Ontwikkelstrategie. Voor het aanvragen wordt elke aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn of haar project te pitchen voor de Lokale Actiegroep (selectiecommissie).

Via de website van Streekwurk kunt u de Lokale Ontwikkelstrategie van de regio’s Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân inzien. Ook kunt u via Streekwurk contact opnemen met de LEADER-coordinator van uw gebied om in gesprek te gaan over de subsidiemogelijkheden, advies over het opstellen van een projectplan en het pitchen van uw project. Op de website van Streekwurk staat in een duidelijk stappenplan weergegeven hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Vragen? 

Meer informatie over de LEADER-subsidie en de begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Bekijk hier ook de contactgegevens van de Streekwurk-kantoren.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058 - 292 59 25
WhatsApp telefoonnummer 06 - 10 26 88 31