Provincie Fryslân - Cultuur

Aanvragen

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor theater, muziek en andere culturele activiteiten:

 

Internationale contacten op het gebied van muziek

Het is nog niet bekend wanneer deze regeling in 2021 open gaat.

Friestalige toneelstukken

Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Ticketrisico’s LF2028

Open vanaf 17 april 2020 tot en met 30 september 2022 voor producties die opgenomen zijn in de programmering van LF2028, en die plaatsvinden in de periode tot en met 2022, het triënnale jaar. Het subsidieplafond is € 1.172.743.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925925
E-mailadres subsidies@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl