Provincie Fryslân - Kleine cultuurinitiatieven - 4 januari t/m 15 februari 2021

Aanvragen

Bent u een kunstaanbieder of uitvoerend kunstenaar in Fryslân, zowel professioneel als amateur? Als u een activiteit wilt organiseren op het gebied van podiumkunst, expositie of community art zou u mogelijk subsidie kunnen aanvragen. Vanaf 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 is de regeling geopend.

Met deze regeling willen Provinsje Fryslân de cultuursector een steuntje in de rug geven. Door de coronamaatregelen hebben veel makers en organisatoren geen of weinig werk. Ook ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, poppodia en theaters hebben veel minder inkomsten door de maatregelen. In deze regeling hebben ze daarom een koppeling gemaakt:
de maker dient een plan in én geeft aan waar hij of zij dat gaat uitvoeren.

Richtlijnen

Uiteraard is het daarbij van belang dat de geldende RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Provinsje Fryslân geeft u daarom tot 1 oktober de tijd om uw activiteit uit te voeren. Ze hebben gezien dat de afgelopen tijd toch inventieve culturele uitingen tot stand zijn gekomen ondanks de beperkingen. Dit willen zij graag stimuleren en daaraan financieel bijdragen met deze regeling. En ze hopen dat er in de loop van 2021 weer versoepelingen mogelijk zijn, waardoor nog meer makers aan de slag kunnen en inwoners van Fryslân van cultuur kunnen genieten.

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden verstrekt voor een op zichzelf staande culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art in een ontmoetingsplek in Fryslân, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek.

Subsidiebedrag

U kunt minimaal € 500 en maximaal € 10.000 subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 150.000.

Telefoonnummer 058 - 292 59 25
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden