Provincie Fryslân - Percentageregeling voor beeldende kunst

De regeling houdt in dat bij de totstandkoming van gebouwen en bouwobjecten 1% van de bouwsom besteed moet worden aan het verlenen van kunstopdrachten. Friese kunstenaars kunnen zich inschrijven voor zowel een opdracht als een adviserende functie. Het betreft hier bouwwerken voor de provincie zelf en voor instellingen en organisaties waarvan de huisvestingskosten voor ten minste 50% door de provincie worden gedragen, mits de overige subsidiënten eveneens bereid zijn hun aandeel in de kosten ten gevolge van de toepassing van deze regels te dragen.

Kunstenaars (bij voorkeur wonend en werkend in Friesland) kunnen zich inschrijven voor zowel een opdracht als een adviserende functie. Zij kunnen in aanmerking komen voor opdrachten in de vorm van:

  • een monumentale opdracht, bijvoorbeeld wandschilderingen, beeldhouwwerken of wandkleden
  • inschakeling bij de vormgeving van het bouwwerk of terrein van het bouwwerk
  • een adviserende functie

Kunstenaars kunnen zich aanmelden na een openbare oproep.

Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Fryslân.