Provincie Fryslân: Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

Aanvragen

Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur – Ontwikkeling en Innovatie.

De regeling is opgedeeld in verschillende onderdelen, hierdoor kan er voor specifieke onderdelen in het creatieve proces een aanvraag worden gedaan. Door te investeren in kop en staart, willen Gedeputeerde Staten tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod en professionalisering van makers en culturele instellingen in de provincie Fryslân komen. Daarnaast komt zij tegemoet aan vragen vanuit het veld voor specifiekere financieringsmogelijkheden.

Subsidiebedrag

Lijn: Ontwikkeling

Onderzoek en pilotproductie
U kunt minimaal € 2000 en maximaal € 10.000 subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 125.000.

Dit onderdeel gaat één keer per jaar open. Openstelling is vanaf 1 april 2021 en loopt door totdat het subsidieplafond bereikt is of 1 november 2021. Aanvragen worden op orde van binnenkomst beoordeeld.

Cursus
U kunt minimaal  € 500,- en maximaal  € 2500,- subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt: €25.000,-.

Dit onderdeel gaat één keer per jaar open. Openstelling is vanaf 1 april 2021 en loopt door totdat het subsidieplafond bereikt is of 1 november 2021. Aanvragen worden op orde van binnenkomst beoordeeld.

Lijn: Uitvoering

Culturele producties
U kunt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 335.000

Dit onderdeel gaat twee keer per jaar open. De eerste keer is van 8 februari tot 26 maart 2021. De tweede keer is van 1 augustus tot 10 september 2021

Programma
U kunt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen voor één jaar of minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 subsidie aanvragen voor twee jaar . De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 400.000.

Dit onderdeel gaat één keer per twee jaar open. De eerste keer is van 8 februari tot 26 maart 2021. De tweede keer is in 2022, datum nog nader te bepalen.

Telefoon 058 - 292 59 25
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden