Iepen Mienskip fûns 2024 – 2027

Het Iepen Mienskipsfûns bestaat de komende vier jaar uit drie categorieën: Lytse projekten, Grutte projekten en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen.

Het IMF gaat ieder jaar twee keer open. Dit jaar gaat het IMF nog open van 23 september tot en met 17 oktober tot 17.00u (met Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen). Er is nu een openstelling geweest in het voorjaar. 

IMF Lyts & Grut

Via het IMF stelt de provincie vanaf 2024 tot en met 2027 een bedrag van 8,5 miljoen beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Het IMF Lyts & Grut bestaat uit twee onderdelen: Lytse projekten maximaal € 10.000,- en Grutte projekten maximaal € 50.000,-. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van vijf personen.

Projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit inwoners van uw regio. Zij bepalen op basis van beoordelingscriteria welke projecten subsidie krijgen uit het IMF. De adviescommissie kijkt naar de volgende criteria bij Lyts en Grut:

  1. Bijdrage aan de Mienskip (0-10 punten)
  2. Draagvlak & Samenwerking (0-5 punten)
  3. Toekomstbestendigheid (0-5 punten)
  4. Fryske taal of streektaal (0-2 punten)

Let op: wilt u meer aanvragen dan € 50.000,- en vindt uw projectplan plaats in de regio Noordwest, Zuidwest of Zuidoost? Kijk dan of LEADER bij u past.

Hulp en advies

Bij het streekkantoor in uw regio kunt u langsgaan voor advies bij het opstellen van uw projectplan en voor hulp bij het doen van uw aanvraag:

  1. Bellen of mailen naar het streekkantoor in uw omgeving. Hier zitten betrokken adviseurs om u te helpen. Ook kunt u uw projectidee aanmelden via onderstaande knop en dan neemt éen van onze adviseurs contact met u op. 
  2. Bellen of mailen naar het Klantcontactcentrum van de provincie.

Meld hier uw projectidee aan

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058 - 292 59 25
WhatsApp telefoonnummer 06 - 10 26 88 31