Het Rauwerda-Westra Fonds is een studieleen speciaal bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.

De stichting heeft tot doel het verlenen van toelagen uit (de opbrengst van) het kapitaal van de stichting aan begaafde, doch minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken, bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel of naaste omgeving, teneinde hen in de gelegenheid te stellen te studeren. De stichting tracht dit doel te bereiken door het onplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen en/of door samenwerking met instellingen en organisaties, die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn. Het bestuur bepaalt wie voor een toelage in aanmerking komen, hoe groot de toelage zal zijn en hoe lang een toelage wordt verstrekt. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Het Rauwerda-Westra Fonds kan arme studenten meestal vier keer 1500 euro uitkeren, een bedrag dat bijna genoeg is voor het betalen van het collegegeld. Aanvragen voor een bijdrage van het leen kunnen worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en bij de scholen Liudger en Singelland in Burgum.

 

Contactpersoon Bestuur Stichting Rauwerda-Westra Fonds, t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postadres Postbus 3, 9250 AA Burgum