Regeling subsidie amateurkunst

Aanvragen

De gemeente Leeuwarden heeft een nieuwe regeling subsidie amateurkunst. Deze regeling is voor lokale amateurverenigingen of stichtingen. De activiteit heeft een openbaar karakter en is toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Of de activiteit draagt door deelname aan concoursen en wedstrijden binnen en buiten Leeuwarden bij aan de promotie en verdere ontwikkeling van amateurclubs.

Uitgangspunten

  • Als lokale amateurvereniging of stichting kun je deze subsidie aanvragen. De activiteit die je organiseert heeft een openbaar karakter en/of de activiteit draagt door deelname aan concoursen en wedstrijden aan de promotie en verdere ontwikkeling van amateurclubs.
  • Een aanvrager kan voor 1 of meerdere activiteiten een bedrag van maximaal € 2.000,- per kalenderjaar aanvragen. Het is mogelijk om meerdere aanvragen per jaar te doen.
  • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit ingediend zijn.
Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH in Leeuwarden
Postadres Postbus 21000, 8911 JA in Leeuwarden
Telefoon 14 058