Sake Sietzes Reindersma Fonds

Aanvragen

Het Sake Sietzes Reindersmafonds biedt financiële ondersteuning aan particulieren.
En aan projecten, instellingen, verenigingen en stichtingen in:
Opeinde, Nijega, De Tike, buurtschap Nijtap en De Folgeren. 

VOOR WIE?

Het fonds is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben in hun persoonlijke situatie, en voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van:

  • welzijn
  • sport
  • jeugd en maatschappij
  • kunst en cultuur
  • natuur en milieu.

Aanvragen worden door het bestuur van de stichting discreet behandeld. De besluiten worden genomen op basis van:

  • individueel belang
  • maatschappelijk belang
  • financiële noden
  • lichamelijke noden
  • sociale noden

CRITERIA

Lees hier de aanvullende informatie op bovenstaande criteria.

Postadres Kommisjewei 8, 9218 PG Opeinde