SAKO staat voor samenwerkende korenorganisaties Friesland. Door evenementen en cursussen te organiseren brengt SAKO nieuwe impulsen in de Friese zangwereld. 

Criteria subsidieaanvragen SAKO

De aanvraag moet gericht zijn op het bevorderen van deskundigheid en voldoet aan de volgende drie punten:

 1. Het plan betreft een éénmalige impuls
 2. Het bevorderen van kennis en vaardigheden van dirigent, bestuur/vrijwilligers of zangers van het koor
 3. Het initiatief heeft een langdurig positief effect op de kennis en vaardigheden van de betrokkenen bij het koor

Voorbeelden:

 • Artistiek/ inhoudelijk
  – Workshop of cursus voor zangers om vaardigheden zingen te bevorderen.
  – Ontwikkelingsgeld voor de dirigent om extra cursussen te volgen
  – Samenwerkingsproject met andere koren/verenigingen/organisaties waarbij niet (alleen) een concert of uitvoering het doel is, maar (ook) een uitgebreide ontwikkelingsevaluatie voorop staat. (Een voorbeeld kan zijn dat er gebruik gemaakt wordt van de AIM (Arts Impact Manager) zodat er een duidelijk doel gesteld wordt waarop geëvalueerd kan worden.)
 • Productioneel/ PR
  – Workshops gericht op het versterken van organisatiekracht/ PR van de vereniging. Het gaat erom dat de kennis van ‘amateurs’ versterkt wordt. Dit is dus uitdrukkelijk geen budget om een professionele marketeer in te huren, wél om één of enkele leden een cursus of workshop te laten volgen om zelf meer deskundigheid te verwerven.
Penvoerder Keunstwurk
Contactpersoon Nelleke Diepeveen
Postadres Postbus 1288, 8900 CG, Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2343434
Emailadres sako@keunstwurk.nl