Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)

Aanvragen

De aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen we (OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt hiervoor. Deze is bedoeld om te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie.

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

 

  • Aanvraagbedrag: € 25.000 – € 125.000
  • Looptijd: 31 januari 2020 t/m 14 september 2020