Stichting Bercoop Fonds

Aanvragen

Stichting Bercoop Fonds heeft ten doel:
Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een organisatie, passend binnen de belangenbehartiging ten algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, waardoor een organisatie en/of instelling in staat wordt gesteld:

  • om een activiteit of project te realiseren;
  • of vaste of vlottende activa te verwerven.  

Doelen waarvoor donatie kan worden aangevraagd:

  • het tijdelijk inzetten van extra personeel, dat voor een duur van maximaal twaalf maanden kan worden aangenomen;
  • het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op (delen van) de bevolking van het verzorgingsgebied van het fonds;
  • het bevorderen van deskundigheid binnen bestaande stichtingen of verenigingen;
  • het aankopen van, investeren in en/of verduurzamen van vaste activa, dan wel het verhogen van de veiligheid om te voldoen aan veiligheidseisen;
  • het aankopen van vlottende activa, waarvoor een afschrijvingstermijn van ten minste twaalf (12) maanden geldt;
  • het organiseren van evenementen of projecten;
  • het herstellen van schade veroorzaakt door calamiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door enige verzekering wordt vergoed

 

Postadres Wolvegasterweg 40, 8421 PN Oldeberkoop
E-mailadres info@bercoopfonds.nl