Stichting Bercoop Fonds

Aanvragen

Stichting Bercoop Fonds

Wilt u met uw stichting of vereniging een activiteit of project realiseren? Dan kan de Stichting Bercoop Fonds u daarbij wellicht helpen. Het fonds verstrekt donaties in de gemeenten waarin voorheen de Coöperatieve Voorschotbank werkzaam was: Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Financiële ondersteuning wordt bijvoorbeeld geboden voor verduurzaming van een sportveld, voor het opknappen van een openbaar toegankelijk speelterrein of om cultuur-historie in stand te houden.

  Doelen waarvoor donatie kan worden aangevraagd:

  • het tijdelijk inzetten van extra personeel, dat voor een duur van maximaal twaalf maanden kan worden aangenomen;
  • het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op (delen van) de bevolking van het verzorgingsgebied van het fonds;
  • het bevorderen van deskundigheid binnen bestaande stichtingen of verenigingen;
  • het aankopen van, investeren in en/of verduurzamen van vaste activa, dan wel het verhogen van de veiligheid om te voldoen aan veiligheidseisen;
  • het aankopen van vlottende activa, waarvoor een afschrijvingstermijn van ten minste twaalf (12) maanden geldt;
  • het organiseren van evenementen of projecten;
  • het herstellen van schade veroorzaakt door calamiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door enige verzekering wordt vergoed
  Postadres Wolvegasterweg 40, 8421 PN Oldeberkoop
  E-mailadres info@bercoopfonds.nl