Stichting Brave Minds

De Stichting is opgericht om groei, ontwikkeling van ideeën, mensen en organisaties te stimuleren. De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel de ondersteuning van wereldwijde initiatieven en projecten op de navolgende gebieden: natuur; cultuur; onderwijs; zorg en welzijn van kinderen; onderzoek op het gebied van de medische wetenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting bepaalt zelf aan welke doelen zal worden gedoneerd. Om die reden worden aanvragen van derden niet in behandeling genomen.

Postadres Postbus 16710, 2500 BS, 's-Gravenhage
Telefoon 070-7112300