Stichting Educatie en Cultuur (SEC)

Aanvragen


SEC heeft als doelstelling het bevorderen van talentontwikkeling, onderwijs en wetenschapsbeoefening, zowel in Nederland als internationaal. SEC ondersteunt zowel individuen als organisaties op projectbasis of voor een langere periode. Kwaliteit, continuïteit of innovatie zijn doorslaggevend bij initiatieven. Het verstrekken van een lening behoort, indien van toepassing, tot de mogelijkheden.

Een door SEC toegekende subsidie is bedoeld om te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling. Een beurs kan worden aangewend voor het volgen van onderwijs, door het verdiepen van een eigen werkwijze of methodiek, voor het aanschaffen van een instrument, materiaal of apparatuur voor projecten in binnen- of buitenland. Ook kan een bijdrage besteed worden aan fellowships, deelname bij optredens, biënnales, tentoonstellingen, workshops of andere manifestaties en platforms.

SEC richt zich ten aanzien van educatie met name op professionele talentontwikkeling.

SEC zoekt actief naar bijzondere projecten en heeft daarnaast beperkte ruimte voor projectvoorstellen van derden. SEC staat open voor samenwerkingen, zoals met gerenommeerde instellingen voor beurzen of met andere fondsen. SEC ondersteunt geen projecten met een politieke of religieuze strekking.

Het indienen van een conceptaanvraag voor een beurs staat open via de site. Een aanvraag bij SEC kan alleen op uitnodiging worden ingediend. Naast een gesprek zal de aanvrager worden gevraagd het werk te presenteren.

Postadres Herengracht 497, 1017 BT Amsterdam