Stichting Femme van der Schaaf

Aanvragen

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011 opgericht door de heer Femme van der Schaaf uit Kollumerland-Kollum. Het was, én is, zijn bedoeling dat met de jaarlijkse opbrengsten van het door hem opgebouwde vermogen, na zijn overlijden, een zestal maatschappelijke doelen, die hem na aan het hart lagen, wordt gesteund en de maatschappelijke positie en/of betekenis daarvan wordt verstevigd. En dit in het bijzonder in de regio waar hij heeft gewoond, het mooie Noordoost Friesland. 

De stichting heeft ten doel:

 • het beheren van het vermogen
 • het bevorderen van de leefbaarheid in de regio en daarbuiten
 • het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daartoe in de plaats gekomen regeling, op het terrein van:
  – levensovertuiging
  – maatschappelijk werk
  – volksgezondheid
  – dierenbescherming
  – natuur
  – milieu- en landschapsbescherming

Dit alles in het bijzonder in de regio (lees: de 3 gemeenten in Noordoost Friesland).