Stichting Fonds Nij Bethanië

Aanvragen

Stichting Fonds Nij Bethanië

Fonds Nij Bethanië heeft de voormalige gemeente Barradeel als haar werkgebied. Daartoe behoren de verschillende dorpskernen, te weten Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga.

De stichting stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan:

 • activiteiten die het welzijn van ouderen bevorderen, zoals verzorging; aangepaste huisvesting; eventuele verpleging thuis, enzovoorts.
 • activiteiten die het welzijn van gehandicapten (niet zijnde ouderen) bevorderen en/ of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren.
 • verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.

Het bestuur beslist driemaal per jaar over de ingekomen aanvragen:

 • januari-vergadering
  In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van oktober tot en met december binnenkomen.
 • mei-vergadering
  In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van januari tot en met april binnenkomen.
 • oktober-vergadering
  In deze vergadering besluit het bestuur over aanvragen die van mei tot en met september binnenkomen.
Postadres Buorren 16, 8851 EN, Tzummarum