Stichting Herbert Duintjer Fonds


Missie
Het lenigen van sociale, culturele en andere de mensen beroerende noden, en het stimuleren van activiteiten ter bestrijding van die noden, bij voorkeur in de provincie Friesland, een en ander in de ruimste zin genomen.

Doelstelling
Tot het doel van de stichting behoort onder meer het steunen van activiteiten op oudheidkundig, heemkundig en museaal gebied, en op het gebied van dierenbescherming, natuurbescherming, monumentenzorg, gezondheidszorg, enzovoort. Voor restauraties wordt geen subsidie verleend.

Aanvraag
Aanvragen kunnen schriftelijk (per post) worden ingediend t.a.v. de secretaris van de stichting. De aanvraag dient voorzien te zijn van een korte motivatie, een financieel plan (dekkingsplan en begroting) en vermelding van eventueel andere aangeschreven fondsen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie. 

Contactpersoon Dhr. A.W. Prins (administratie)
Adres Slotleane 1, 9034 HM MARSUM
Telefoonnummer 058-2541231