Stichting Herbert Duintjer Fonds

Aanvragen

Stichting Herbert Duintjer Fonds

De Stichting Herbert Duintjer Fonds zet zich in voor de bevordering van wetenschap, cultuur en maatschappij door het ondersteunen van diverse initiatieven en projecten.

Het fonds ondersteunt talloze initiatieven en projecten die bijdragen aan de bevordering van wetenschap, cultuur en maatschappij. Zo heeft het fonds wetenschappelijk onderzoek gefinancierd, bijgedragen aan de restauratie van historische gebouwen en monumenten en kunst en cultuur gesteund.

Aanvraag
Als u een project hebt dat past binnen de doelstellingen van de stichting, dan kunt u bij ons alleen een subsidie aanvragen via een digitaal formulier. De aanvraag dient voorzien te zijn van een korte motivatie, een financieel plan (dekkingsplan en begroting) en vermelding van eventueel andere aangeschreven fondsen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie. 

Adres Slotleane 1, 9034 HM MARSUM