Stichting Het Dokkumer Stadsfonds

Aanvragen

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is opgericht in 1965 door burgemeester Sybren van Tuinen. Aanleiding hiertoe was het opheffen van het Dokkumer Weeshuis. Al de bezittingen van het Weeshuis zijn toen overgedragen aan de Stichting.

De Stichting richt zich op het financieel (mede) ondersteunen van algemene Dokkumer belangen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.

Contactpersoon Mevr. T. van Wieren-de Boer
Adres de Schans 13, 9101 HR Dokkum
Telefoonnummer 0519-296238