Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis

Aanvragen


Het doel van de stichting is om de opbrengsten in de eerste plaats ten goede te laten komen aan de jeugd in de gemeente Leeuwarden, met name de kansarmen onder hen. Een doelstelling die 100% in de lijn ligt van de oorspronkelijke taak van het weeshuis. Daarnaast ondersteunt de stichting ook algemeen maatschappelijke en culturele doelen.

De stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis wil tot in de verre toekomst haar doelen nastreven. Zij ontvangt daarom graag goed onderbouwde aanvragen. Als aan de criteria wordt voldaan, ligt de drempel vaak lager dan gedacht.
Zo kan in samenwerking met diverse organisaties aan Leeuwarder kinderen geboden worden waar ze recht op hebben: een jeugd die de basis vormt voor een goed en zelfstandig leven.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Instellingen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die een rechtspersoon zijn
  • Gesubsidieerde instellingen als overheidssteun aantoonbaar tekort schiet
  • In principe moeten meerdere partijen (de aanvrager zelf, andere fondsen, sponsoren) meebetalen aan de activiteit

Voor welke doelen kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

  • Eenmalige activiteiten die ten goede komen aan de jeugd of aan een sociaal en/of maatschappelijk doel in de gemeente Leeuwarden
  • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden
Postadres Postbus 2544, 8901 AA Leeuwarden