Stichting Het Th. van Welderen Rengersfonds

Het doel van de stichting is het bevorderen van de volkswelvaart in Friesland. De Stichting verstrekt bijdragen voor projecten die passen binnen deze doelstelling. Het gaat met name om sociaal-economische projecten, waarbij er een relatie bestaat met stimulering van de werkgelegenheid en economie.

Postadres De Homeie 17, 8731 EC Wommels
Telefoonnummer 0515-331348