Stichting Jan Roelof Geertsmafonds

Aanvragen

Heeft u een mooi initiatief of project maar niet de beschikking over voldoende financiële middelen? 

Het fonds is bij laatste uiterste wilsbeschikking opgericht door Jan Roelof Geertsma. Jan Roelof Geertsma woonde te Boornbergum en overleed op 13 maart 2016. De erflater heeft het overgrote deel van zijn kapitaal nagelaten aan de stichting.

Voor het verlenen van financiële bijstand kan de stichting gebruikmaken van de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten, beleggingen en de exploitatie van haar bezittingen. De stichting levert een bijdrage aan Friese projecten.

De stichting heeft ten doel financiële bijstand te verlenen aan:

  • Initiatieven of instellingen die zich bezig houden met de bevordering van de Friese taal en cultuur.
  • Culturele verenigingen in Fryslân.
  • Muziek- en zangverenigingen in Fryslân.
  • Sportverenigingen (met uitzondering van voetbal- en vechtsportverenigingen) in Fryslân.