Doelstelling
Leesbevordering: Het bevorderen van lezen in de meest ruime zin des woords in de Nederlandse en Friese taal.Versterking van de leescultuur en van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers maken

Stichting Lezen investeert in projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie die vernieuwend zijn. Er is budget voor specifieke doelgroepen en voor specifieke onderwerpen. Stichting Lezen roept in het bijzonder op aanvragen en plannen in te dienen die het digitale domein betreffen. Wij zijn geinteresseerd in hoe digitale toepassingen een rol kunnen spelen bij leesbevordering en literatuureducatie.

De criteria voor het aanvragen van projectbijdragen zijn:

  • De hoofddoelstelling van het project is leesbevordering
  • Het project heeft een innoverend, vernieuwend karakter
  • Het project sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van Stichting Lezen.
  • Het project is landelijk overdraagbaar
  • Er zijn organisaties bij de aanvraag betrokken die landelijk of regio-overstijgend opereren
  • Het project heeft meerdere financiers
  • Bij de uitvoering van het project zijn meerdere organisaties betrokken

Wat komt niet in aanmerking?

  • Privé-personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het leesbevorderingsbudget
  • Stichting Lezen investeert niet in op zichzelf staande producten zoals theaterproducties of boekuitgaven

Stichting Lezen heeft slechts beperkt budget om te investeren in leesbevorderingsprojecten van derden. Dit budget is deels geoormerkt in doelgroepen en onderwerpen.

Bezoek- en postadres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam
Telefoonnummer 020-6230566
E-mailadres info@lezen.nl
Website www.lezen.nl