Stichting Madurodam Kinderfonds

Aanvragen


Stichting Madurodam Kinderfonds zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen
.

Madurodam Kinderfonds heeft tot doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen; alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen en/of jongeren onderling en met andere stimuleert en die bijdragen aan de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder ten bate van kinderen en jongeren.’

Bezoek- en postadres George Maduroplein 1, 2584 RZ Madurodam