Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds. Met de opbrengst van het vermogen ondersteunt RCOAK initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen in heel Nederland inclusief het Caribisch gebied van het Koninkrijk.

Uw project kan in aanmerking komen voor financiering door Stichting RCOAK als het gericht is op:

  • het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland;
  • armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen van alle leeftijden in Amsterdam.

De voorkeur gaat uit naar projecten die in de startfase verkeren, innovatief zijn en in beperkte tijd worden uitgevoerd.

Uitsluitingscriteria

Er wordt geen donatie toegekend aan uw project indien het:

  • tot de taak van de overheid of de kerk kan worden gerekend;
  • een uitgesproken politiek karakter heeft;
  • commerciële (neven)doelen kent;
  • gericht is op zuiver wetenschappelijk onderzoek;
  • als belangrijkste resultaat een publicatie of een symposium/congres heeft;
  • in strijd is met christelijke levensbeschouwelijke beginselen.
Bezoek- en postadres Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam
Telefoonnummer 020-6232288
E-mailadres postbus@rcoak.nl
Website www.rcoak.nl