Stichting Siebolt Foundation

Aanvragen

Stichting Siebolt Foundation

De Stichting Siebolt Foundation heeft ten doel; het (mede) organiseren, bevorderen en ondersteunen van maatschappelijk relevante evenementen, projecten, culturele uitingen, sport en spel en gebeurtenissen in Friesland. Het bewaren van historisch erfgoed in Friesland, of Fries historisch erfgoed elders.

Adres Willemskade 28a, 8911 BB Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2131221