Stichting Sneek 1818 heeft ten doel;
het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in het werkgebied van de voormalige Stichting de Bondsspaarbank van 1818, gevestigd te Sneek, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord. Onder het werkgebied verstaan wij de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.

Stichting Sneek 1818 wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven, “dicht bij huis”. De stichting stelt financiële middelen beschikbaar voor culturele, sociale, educatieve of charitatieve projecten van ideële aard, die plaats vinden in de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.

Stichting Sneek 1818 geeft geen steun aan:

  • individuen;
  • projecten met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
  • projecten die reeds in een vergevorderd stadium verkeren;
  • sporten die gevaar voor letsel opleveren;
  • sponsoring voor professionele sport;
  • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie- en/of overheadkosten;
  • overheden en/of overheidsinstellingen;
  • instellingen die uitsluitend een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
  • instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken;
  • instellingen, gevestigd buiten het werkgebied van onze stichting;