Stichting van Teyens Fundatie

Aanvragen

Stichting van Teyens Fundatie

De doelstelling van de Van Teyens Fundatie is het in stand houden van de bezittingen, het Fundatiehuis en de familiegraven. De inkomsten die hieruit ontstaan worden besteed aan initiatieven op het gebied van zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap en milieu. Deze initiatieven hebben het effect van een maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland.

Projecten die met succes geld aangevraagd hebben bij de Van Teyens Fundatie lopen erg uiteen. Toch hebben zij een aantal richtlijnen met elkaar gemeen.

Richtlijnen aanvraag:

  • Het gaat om een maatschappelijke organisatie (vereniging of stichting);
  • Het project is in te delen in de categorieën: zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap of milieu.
  • Het effect van het project is van maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland;
  • Het project is eenmalig en in de tijd begrensd;
  • Voor het project is een projectbeschrijving, een realisatieplan en een begroting opgesteld;
  • Op dit moment is de begroting voor het project niet geheel sluitend.
Postadres Postbus 58, 9244 ZW Beetsterzwaag