Stichting Zonnige Jeugd

Aanvragen

 

Stichting Zonnige Jeugd besteedt als goede doelen vermogensfonds haar gelden aan projecten die het welzijn van kinderen in een achterstand situatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar ten goede komen.

Talentontwikkeling, pleegzorg en de ondersteuning van vakantiekampen zijn permanente aandachtsgebieden.
Ook worden van tijd tot tijd actuele maatschappelijke problemen financieel ondersteund.

Voor kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar ondersteunt de Stichting projecten op het gebied van pleegzorg, onderwijs en vorming gericht op het ontwikkelen van talenten in de ruimste zin des woord. Thans richten wij ons ook op projecten, die het verminderen van schooluitval en mishandeling beogen.
Bij de beoordeling van de aanvragen weegt zwaar of hulp in het reguliere circuit dan wel andere hulp al dan niet beschikbaar is. Waar mogelijk stimuleert de Stichting de sociale interactie tussen kansarme en niet kansarme kinderen.
Voorsts besteedt de Stichting jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag aan vakantiekampen voor kinderen in een achterstand situatie.

Van de circa 500 aanvragen, die de Stichting jaarlijks ontvangt, worden aldus circa 300 bijdragen variërend van 500 tot 25.000 euro toegewezen. Het werkgebied van de Stichting beperkt zich tot Nederland.

Voor projecten in het buitenland hanteert Stichting Zonnige Jeugd de volgende criteria:
projecten betreffende onderwijs die afkomstig zijn uit Suriname en het Caribisch Gebied van het Koninkrijk.

Adres Baan 29, 2012 DC Haarlem
Telefoonnummer 023-5535995