Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Aanvragen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van vormgeving, architectuur en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma’s bij aan het formuleren van breedgedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. De verschillende subsidieregelingen zijn al werkend verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

De subsidiemogelijkheden bij het Stimuleringsfonds
U kunt een subsidieaanvraag doen voor een project bij iedere subsidieregeling van het fonds, behalve bij de deelregeling Talentontwikkeling die bedoeld is voor ontwerpers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd en een aanvraag willen indienen voor een ontwikkeltraject van één jaar. Culturele instellingen komen in aanmerking voor 1-,2- of 4-jarige ondersteuning, maar ook een subsidieaanvraag voor een project behoort tot de mogelijkheden. 

Bezoekadres Groothandelsgebouw (ingang C, 5e etage) Weena 723, 3013 AM Rotterdam
Postadres Postbus 29066, 3001 GB Rotterdam
Telefoonnummer 010-4361600